I Helsyn planlægger vi at udvikle ressourcer for virksomhedsejere og erhvervsledere, der ønsker at integrere en kristen virkelighedsopfattelse i deres virksomheder og arbejde. Det er skridtet videre og dybere end “værdier” og “livssyn”. Vi arbejder med de grundliggende fortællinger, som bestemmer, hvorfor vi overhovedet arbejder, hvad der giver mening, og hvad der har værdi. Hvilke rammer og hvilken retning giver den kristne grundfortælling om Guds mission i verden for at genoprette alt til en webshop eller en produktionsfabrik? Hvordan implementere sin afdeling eller sin virksomhed i denne fortælling i et sekulært pluralistisk velfærdssamfund og en løssluppen markedsøkonomi? Vi arbejder med inspiration fra den internationale “Business as mission” strømning. Derudover bygger projektet på Clement Dachet’s egne erfaringer med at drive en kyllingefarm i Nigeria som et lokalt udviklings-missions-projekt. Teologisk er omdrejningspunktet den bibelske tanke om, at Gud har skabt og udpeget mennesket til at være  ‘forvalter’ af skaberværket.

Kontakt os for at blive en del af projektet helt fra starten…