Kirker der virker

Det kan være svært at sætte ord på, hvad der får en arbejdsplads eller et fællesskab, for eksempel en kirke, til at virke. Men når vi oplever det, er vi ikke i tvivl. Her er noget, der er godt. Og det er det, vi ønsker, når vi involverer os i vores lokale kirkelige sammenhæng eller menighed.

Om noget virker, handler normalt om, hvorvidt det virker efter hensigten. Det kan vi kun afgøre, hvis vi ved, hvad der er hensigten. Hvad er en kirke, og hvorfor har vi en kirke her hos os, hvad er formålet?

Det er vigtigt at få talt om disse spørgsmål for eksempel i menighedsrådet eller blandt de ansatte og frivillige i kirken. Men det er krævende at give velbegrundede svar.

I Helsyn tilbyder vi at hjælpe jer med at uddybe og kvalficere jeres svar på, hvorfor i har og er kirke hos jer. Fordi vi tror på, at kirker der virker kræver en velbegrundet og sammenhængende forståelse af, hvad hensigten er med at være kirke. Det kan et kristent helhedsperpsektiv bidrage til.

Vi tror også, at de bedste svar er dem, der skaber en dynamisk spænding mellem rum og retning. Sådan er kristendommen, og sådan fungerer den lokale kirke også bedst.

NB.: Vi er teologer og præster. Er det en organisations- eller ledelseskonsulent, I har brug for, henviser vi til Kirkekonsulenterne.

Visionsoplæg

Det kan være utroligt motiverende at få lov at sætte ord på, hvad vi drømmer om for vores kirke. Uanset om det er i menighedsrådet, blandt kirkens lønnede og frivillige medarbejdere, eller for en gruppe eller et fællesskab ved kirken. Det kan også være udfordrende, hvis drømmene går i vidt forskellige retninger!

Nogle gange kan det måske være svært at se en fremtid for sig, der adskiller sig positivt fra det eksisterende. Eller at komme op med noget, der er mere end de umiddelbare indfald og idéer.

Vi tilbyder at holde gedigne oplæg, der kan skyde en kvalificeret visionsproces i gang. Det kan være en hjælp til at få rejst og drøftet de spørgsmål, der stikker lidt dybere end temaet for den næste foredragsrække. Eller vores bud på en helhedsorienteret kirke – som I kan spejle jeres egne ønsker og idéer i.

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud på et oplæg eller en workshop.

Udvid konfirmandernes perspektiv på kirke og kristendom

Udvid konfirmandernes horisont for, hvad kirke og mission kan være. Lad dem møde Clement og høre om hans afrikanske kyllingefarm og opleve lidt af, hvad der sker, når afrikansk kristendom kommer til Danmark. Eller lad dem høre historien om Bykirken, der holdt Bøn & Brunch gudstjenester på Svineriet, og Andreas, der agerede cafépastor på Café Smagløs.

Vi involverer naturligvis konfirmanderne, og er ikke blot ude efter at fortælle gode historier, men ønsker at være med til at give konfirmanderne en erfaring af, at kirke og kristendom vedkommer deres teenage-hverdag.

 

 

 

 

 

Foredrag

Et godt foredrag berører tilhørernes erfaringsverden og bevæger dem. Måske til handling, eller til protest, eller med en opmuntring at tage med hjem. Et kristent helhedsperspektiv, der skaber sammenhæng i praksis, har potentiale til både at berøre og bevæge en bred gruppe af mennesker. For det viser, at kristendom har med alle sider af vores tilværelse at gøre.

Clement holder foredrag om hans kyllingefarm i Nigeria og den betydning et sådan initiativ har for lokalsamfundet der, og om nigeriansk og afrikansk kultur i mødet med Danmark.

Andreas holder foredrag om FN’s Verdensmål og hvordan kirken kan være godt nyt for verden. Vi er også meget åbne overfor de emner, I gerne vil høre om set fra et kristent helhedsperspektiv.

Se vores foredragsliste.

Undervisning

Vi tilbyder undervisning for både større og mindre grupper. Det kan være i kirker, til provsti- og stiftssamlinger, organisationer eller studiesteder. Vi underviser om emner, der bredt betragtet falder inden for vores fokusområde. Det omfatter helhedsorienteret kristendom, kirke og samtid, Business as Mission, et kristent verdensbillede, integreret mission, missionsteologi, kristen dannelse i en pluralistisk kontekst, bibelundervisning m.m.. Kontakt os med det tema, I har i tankerne eller har behov for at høre noget om. Hvis vi ikke selv ved nok til at sige noget fornuftigt om emnet, kender vi sikkert nogen, der gør.

Hold en temagudstjeneste

Vil I holde en temagudstjeneste om FN’s Verdensmål, og hvordan kirken kan være godt nyt for verden? Eller om evangeliet og de fattige og de rige? Vi tilbyder at holde relevante og nærværende prædikener og / eller at forberede og afvikle en hel gudstjeneste i samarbejde med jer.

Forny jeres gudstjenester

Gudstjeneste er, at vi skaber en anledning til at lade Gud møde os, der hvor vi er, som dem vi er. At forny gudstjenesten er derfor hverken pop eller tivolisering for at lokke flere i kirke. Fornyelse handler om til stadighed at skabe de bedst mulige rammer for at lade Gud møde os og andre midt i vores liv og verden. Det er et møde som meget vel kan forandre os, og bevæge os nye steder hen.

Drømmer I nogle gange om mere liv og begejstring i gudstjenesten? Clement tilbyder levende, afrikansk inspiration til at afholde en festlig gudstjeneste med rytmer og engagement. Han giver også gerne globale indspark til jeres generelle udvikling af jeres forskellige gudstjenester.

Andreas har fra sin tid som folkekirkepræst i den daværende Bykirken erfaring med en række eksperimenterende, interaktive gudstjenesteformer. Ved Bøn & Brunch på Svineriet, Søndag i Bykirken og SøndagsCafé og med brug af fokusgruppe-interview og Benspænd for Præsten søgte vi til stadighed at skabe et møde mellem kristendom og unge i Aarhus.

Kontakt os og fortæl, hvad I gerne vil bruge os til.

Andreas Østerlund Nielsen

Cand.theol, ph.d., pastor

Bymosevej 55B
8210 Aarhus V
@: andreas@helsyn.dk
m: 30 29 56 14

Clement Dachet

Cand. mag., pastor

Kjeldsbjergvej 11
8520 Lystrup
@: clement@helsyn.dk
m: 61 27 49 17

HELSYN

Kontakt os