Idéen bag Helsyn

Når vi mister fornemmelsen af sammenhæng bliver formålet med, de opgaver vi arbejder med, let uklart. Det tærer på motivation og energien. Det kan vist for de fleste af os til tider være svært at se sammenhængen mellem vores tro og overbevisning og det arbejde, som vi bruger så meget tid på. Eller mellem søndagens gudstjeneste og kirkens mange hverdagsaktiviteter og præstens møder med mennesker i sognet. Eller i det hele taget i vores opsplittede liv.

Et kristent helhedsperspektiv, der skaber sammenhæng i praksis

Både den globale kirke og de bibelske fortællinger aftegner et kristent helhedsperspektiv, som kan hjælpe os til at få delene til at hænge bedre sammen. Det minder om, at Gud har skabt verden, trådte ind i verden som menneske, er i verden ved sin Ånd og sin kirke, og en dag vil nyskabe verden. Der er ganske enkelt intet i verden eller i livet, som ikke står i relation til Gud.

Andreas arbejder som freelance teolog med fokus på at fremme et kristent helsyn. Han er bl.a. idémand og  initiativtager, redaktør, oplægsholder, leder af projektgrupper og skribent. Andreas har tidligere været folkekirkepræst i den daværende valgmenighed Bykirken, en kirke primært for studerende og færdiguddannede, som han var med til at oprette. Senere har han skrevet ph.d.-afhandling i missionsteologi ved Aarhus Universitet. Curriculum Vitae Andreas Østerlund Nielsen Helsyn

Clement er Clement er opvokset i Nigeria, men bor i dag i Aarhus. Han er teolog, foredragsholder og nu også partnerkoordinator i Mission Afrika. Han har stor indsigt i politiske, kulturelle og kirkelige forhold i Nigeria/Vestafrika.
Clement er ansat i Mission Afrika: Læs mere...

Helsyn har været eller er involveret i følgende projekter:

  • Etablering og ledelse af kyllingefarm i Nigeria (Clement Dachet)
  • Børn i pluralisme, i samarbejde med Kristent Pædagogisk Institut og tre kirkelige børneorganisationer: læs mere...
  • Kristendom og økonomi, i samarbejde med bl.a. Dansk Missionsråd: bogudgivelse (kommende), erhvervsretræte, foredrag, netværksdannelse
  • Gudstjeneste-materiale om FN's verdensmål
  • Studiehæfte: Et passioneret folk, om kirken og integreret mission

Andreas har redigeret flere bøger og studiehæfter og udgivet artikler og bogbidrag. Hent oversigt: Publikationer - Andreas Østerlund Nielsen - Helsyn

Andreas' ph.d. afhandling Missional Transformation: A Constructive Discussion Applying the Theologies of the Mission as Transformation Movement and Stanley Hauerwas, kan frit rekvireres elektronisk ved henvendelse.

Andreas Østerlund Nielsen

Cand.theol, ph.d., pastor

Bymosevej 55B
8210 Aarhus V
@: andreas@helsyn.dk
m: 30 29 56 14

Clement Dachet

Cand. mag., pastor

Kjeldsbjergvej 11
8520 Lystrup
@: clement@helsyn.dk
m: 61 27 49 17

HELSYN

Kontakt os