I den såkaldte “panenteisme” (ikke at forveksle med panteisme), antages alt at være i Gud. Gud er altså (langt) mere end blot skaberværket, men skaberværket er i Gud. På den måde undgår man, at Gud bliver opfattet som noget andet ved siden af skaberværket. Der er en del i denne tankegang, som svarer meget fint til Bibelens fortællinger om, hvordan Gud skaber verden, og giver livet til alt som er. Det er Bibelens fortællinger og ikke filosofiske / dogmatiske forestillinger eller begrebsliggørelser, som skal bestemme vores opfattelse af forholdet mellem Gud og skaberværket. Men det er værd at bemærke, at vi uvilkårligt har sådanne forestillinger og danner os begreber. Spørgsmålet er blot, hvilke af dem, der bedst svarer til Bibelens fortællinger og samtidig bedst giver mening for os i dag.