Helsyn

Et kristent helhedsperspektiv, der skaber sammenhæng i praksis

Veritas aften i Århus, d. 12. nov. kl. 19.30

Economic Inequality

Dialog mellem Andrew Hartropp (UK) og Niels Kærgård (DK)

Business as mission

Tro og erhverv

Brug dit arbejde eller din virksomhed til at udleve dine værdier og overbevisninger

Kirker der virker

Oplev glæden ved en kirke med både rum og retning

Integreret organisation

Integreret mission er at integrere evangeliet i vores organisationer og kirker

Vi tilbyder…

I Helsyn er vi optaget af, at hjælpe kirker, virksomheder og organisationer med at integrere jeres daglige praksis i et kristent helhedsperspektiv.

Vi tilbyder sparring, undervisning, foredrag, visionsoplæg, prædikener og oplæg for konfirmander. Derudover tager vi initiativ til og involverer os i tværfaglige projekter.

Tag kontakt og fortæl os, hvad I har brug for.

Læs mere om idéen bag Helsyn.

Giver dit arbejde mening?

Der fortælles af og til en anekdote om reformatoren Martin Luther, for at understrege betydningen af at udføre et almindeligt stykke arbejde. Anekdoten er ganske vist opdigtet, men den kunne (næsten) være sand. Luther bliver spurgt: "Hvis du vidste, at Jesus kom igen i morgen, hvad ville du så gøre?" Hvortil han svarer: "Jeg ville plante et træ." Svaret skal læses som et paradoks. Anekdoten...

Frelse – tre helhedsperspektiver I

Når vi forsøger at anlægge et kristent helhedsperspektiv, må vi før eller siden forholde os til forståelsen af frelse. For det, at Gud frelser, er så centralt for kristendommen, at hele Bibelen, ja hele verdenshistorien ofte bliver omtalt som en 'frelseshistorie'. Og i denne historie udgør Jesus og hans død på korset det afgørende klimaks. Jeg vil i denne og to følgende indlæg trække nogle...

Gud og skaberværket

I den såkaldte "panenteisme" (ikke at forveksle med panteisme), antages alt at være i Gud. Gud er altså (langt) mere end blot skaberværket, men skaberværket er i Gud. På den måde undgår man, at Gud bliver opfattet som noget andet ved siden af skaberværket. Der er en del i denne tankegang, som svarer meget fint til Bibelens fortællinger om, hvordan Gud skaber verden, og giver livet til alt som...

Virksomhed med integritet

I Helsyn planlægger vi at udvikle ressourcer for virksomhedsejere og erhvervsledere, der ønsker at integrere en kristen virkelighedsopfattelse i deres virksomheder og arbejde. Det er skridtet videre og dybere end "værdier" og "livssyn". Vi arbejder med de grundliggende fortællinger, som bestemmer, hvorfor vi overhovedet arbejder, hvad der giver mening, og hvad der har værdi. Hvilke rammer og...

Visionsdag i menighedsrådet

Det er højsæson for visionsdage i de nyvalgte menighedsråd. Og med god grund. For det er jo en rigtig god idé at få talt sammen om, hvad det er I som menighedsråd gerne vil arbejde for i den forestående fire-års periode. Her kan det være meget nyttigt med en god konsulent, som kan stille gode, åbne spørgsmål. Det hjælper til at sætte ord på, hvad det er i drømmer om. Og at begynder at tænke det...

Kontakt os

Andreas Østerlund Nielsen

Andreas Østerlund Nielsen

Ph.d., cand. theol., pastor

Bymosevej 55B
8210 Aarhus V
@: andreas@helsyn.dk
m: 30 29 56 14

Clement Dachet

Clement Dachet

Cand. mag., pastor

Kjeldsbjergvej 11
8520 Lystrup
@: clement@helsyn.dk
m: 61 27 49 17